Aleksandra Marinina — Pomirtinis portretas

pagal |

Aleksandra Marinina — Pomirtinis portretas

Nužudyta kino žvaigždė Alina Vaznis, o nusikaltimo motyvų faktiškai nėra. Ne, kažkokių, be abejo, esama, bet labiau įsigilinusi Anastasija Kamenskaja įsitikina, kad jie arba išgalvoti, arba žmogžudystei per menki. Vadinasi, tikrosios priežastys glūdi kažkur tamsiose žmogaus pasąmonės gelmėse. Ten tokios abstrakčios sąvokos kaip pavydas, neapykanta, baimė, geismas gali virsti įkyriomis idėjomis ir tapti realia nusikaltimo dingstimi. Gretindama faktus, liudininkų parodymus, bet svarbiausia — vis daugiau pažindama kino žvaigždės charakterį, Anastasija prieina išvadą: aktorę galėjo nužudyti tik vienas žmogus — būtent tas, kurio niekas net neįtaria.