Vidmantė Jasukaitytė — Marija Egiptietė

pagal |

Vidmantė Jasukaitytė — Marija Egiptietė

Šventos Marijos Egiptietės vardas mums beveik nežinomas, žinynuose apie ją tėra vos kelios šykščios eilutės. Ši parsiduodanti moteris, gyvenusi IV a. Aleksandrijoje, kartu su piligrimais keliavo į Jeruzalę prie Viešpaties kapo. Paslaptinga jėga neleido jai įžengti pro Šventojo kapo bažnyčios vartus. Ramybės ir atgailos ieškojo dykumoje, kur Didžiojoje tyloje gyveno ilgus metus, kol išdžiūvo kūnas, nudrisko rūbai. Ją palaidojo atsiskyrėlis Zosimas, o duobe iškasė liūtas. Ši knyga — tai autorės talento ir fantazijos atkurtas šventosios paleistuvės gyvenimas, kuriame ji patyrė ir baisių skriaudų, ir juodą nuopuolio bedugnę, ir meilės pilnatvę. Tai poetiškas bandymas įspėti didžiąją Marijos Egiptietės gyvenimo paslaptį.

(Visited 6 times, 1 visits today)