Vidmantė Jasukaitytė — Dievas miršta vienišas

pagal |

Vidmantė Jasukaitytė — Dievas miršta vienišas

Tai romanas misterija apie Kristaus gyvenimą, jo kančią ir tos kančios prasmę, apie krikščioniškojo pasaulio vertybes. Žvilgsnis į realiai gyvenusią istorinę asmenybę šiandien, kai krikščioniškosios vertybės tolsta nuo savo pirminio šaltinio, suteiks skaitytojui progą kartu su autore susitelkti ties mįslingais žmonijos istorijos bei kultūros klausimais ir galbūt rasti atsakymus į kai kuriuos iš jų. Pasakojimo savitumą lemia biblinio liudijimo motyvas, intensyvi emocinė raiška, psichologinio realizmo įtaiga. Daugiasluoksnio kūrinio meniniame audinyje – sąlyginiai laiko ir erdvės matmenys, mistikos ir sapno stilistiniai klodai, primenantys magiškojo realizmo patirtį ir žadinantys misteriškosios dramos asociacijas. Vizijonistinės kūrybos metodas pateikia daug neįmanomų įsivaizduoti detalių iš tolimo laiko.

(Visited 9 times, 1 visits today)