Romanas Plečkaitis — Logikos pagrindai

pagal |

Romanas Plečkaitis — Logikos pagrindai

Logikos pagrindai” – studijų vadovas, pateikiantis šiuolaikinės logikos pagrindus.

Knygoje aiškinamos pamatinės logikos teorijos: teiginių, predikatų, klasių logika, apibrėžimo t eorija, daugiareikšmė, modalinė, deontinė logika ir kt. Plačiai dėstoma loginė semantika. Aiškinama dedukcinis metodas ir tikimybiniai samprotavimai. Logikos istorijos apybraižoje pasakojama apie svarbiausius šio mokslo raidos tarpsnius ir šiuolaikinės logikos susiformavimą.

Knyga „Logikos pagrindai” skiriama įvairių specialybių studentams.

Šiuolaikinė logika knygoje išdėstyta taip, kad ją be specialaus pasirengimo gali studijuoti kiekvienas, norintis susipažinti su jos pagrindais.