Miguel Villanueva Svensson — Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai

pagal |

Miguel Villanueva Svensson — Indoeuropiečių kalbotyros pagrindai

Šioje mokymo priemonėje pristatomi indoeuropiečių kalbotyros pagrindai. Ši knyga skirta „Indoeuropiečių kalbotyros įvado“ paskaitoms, kurios paskutiniais metais skaitomos VU studentams. Taip pat tikimasi, kad ji bus naudinga pagalbinė priemonė atskirų kalbų istorinės gramatikos kursams ir pravers visiems, kurie domisi istorine kalbotyra.

Atsižvelgus į skaitytojų poreikius šioje knygoje daugiausiai dėmesio skiriama indoiranėnų, anatolų, graikų, lotynų, baltų, slavų ir germanų kalboms, kurios dėstomos VU. Knygoje apsiribota svarbiausiomis indoeuropiečių kalbotyros temomis (žodžių daryba, įvardžiai, leksika ir kt. liko neįtraukta).

Autorius nuoširdžiai dėkoja recenzentams prof. habil. dr. Bonifacui Stundžiai ir dr. Mindaugui Strockiui bei kolegoms XXXX už vertingas pastabas ir patarimus rengiant šią mokymo priemonę.