Remigijus Misiūnas — Lietuviu DP knyga 1945-1952 m

pagal |

Remigijus Misiūnas — Lietuviu DP knyga 1945-1952 m

Vilniaus universiteto profesoriaus Remigijaus Misiūno knyga, parengta remiantis medžiaga, sukaupta peržiūrėjus de visu daugelyje Lietuvos bei Amerikos archyvų saugomą medžiagą bei išeivijos spaudos publikacijas. Leidinyje yra lietuvių DP išleistų neperiodinių leidinių bibliografinis sąrašas, lietuvių DP nerealizuotų leidybinių projektų sąrašas su komentarais, knygų leidėjų sąrašas, taip pat leidybos centrų, DP knygų autorių, rengėjų, vertėjų ir iliustratorių sąrašai.

(Visited 3 times, 1 visits today)