Remigijus Misiūnas — Jo Didenybės prieglobstyje

pagal |

Remigijus Misiūnas — Jo Didenybės prieglobstyje

Vilniaus universiteto profesorius Remigijus Misiūnas apibendrina ir analizuoja archyvinę medžiagą, spaudos publikacijas, susijusias su lietuvių bendruomenės formavimusi Didžiojoje Britanijoje XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje, religinių ir pasaulietinių organizacijų atsiradimu, kasdienio išeivių gyvenimo realijomis. Svarbi knygos dalis skiriama Didžiosios Britanijos lietuvių informacinės erdvės susiformavimui, periodikos bei knygų leidybai, informacijos sklaidos kanalams ir jų panaudojimui įvairių bendruomenės grupių priešpriešose.

Ypatingas dėmesys knygoje skirtas Pirmojo pasaulinio karo nulemtiems pokyčiams, paveikusiems visas lietuvių bendruomenės gyvavimo sritis, 1917 metų įvykiams, lėmusiems išeivių tarnybą britų armijoje ar priverstinį išvykimą į Rusiją be galimybės sugrįžti.

Knygos prieduose skelbiami Pirmojo pasaulinio karo metais rašyti civilių ir kariavusiųjų britų armijos gretose lietuvių laiškai, Martyno Yčo įspūdžiai apsilankius Didžiojoje Britanijoje 1916 m., bei sąrašas žinomų lietuvių, Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavusių britų kariuomenėje.

(Visited 3 times, 1 visits today)