Remigijus Misiūnas — Amžininkai – apie 1863 metų sukilimą

pagal |

Remigijus Misiūnas — Amžininkai – apie 1863 metų sukilimą

Serija: „Liudijimai #1“.

Regis, apie 1863 m. sukilimą žinome viską, bet retas yra skaitęs pačių sukilimo dalyvių ir amžininkų atsiminimus. Ši knyga – pirmas bandymas bent dalį jų sudėti į vieną vietą.

Šioje knygoje yra vieno žymiausių sukilėlių vadų B. Dluskio išlikusių atsiminimų nuotrupos ir V. Dembskio polemika su vyskupu Motiejumi Valančiumi apie sukilėlių kovas Varniuose, taip pat eilinių sukilėlių J. Miliausko-Miglovaros, T. Žičkaus-Žičkausko ir kitų pasakojimai apie kovas bei tremtį. Į knygą sudėti ir amžininkų, kurie sukilimą matė vaikystėje, bet daug sužinojo iš artimųjų pasakojimų, liudijimai. Tarp jų yra rašytojos Žemaitė, G. Petkevičaitė-Bitė, L. Didžiulienė-Žmona.

Dalis šios publikacijos atsiminimų buvo išsibarstę senojoje periodikoje ar knygose, kita dalis ilgus metus buvo prieinama tik archyvuose, skelbiama pirmą kartą ir atskleidžia sunkią sukilėlių kasdienybę, jų kovas, taip pat skirtingus amžininkų požiūrius į to meto įvykius.

Istorikai kartais kaltina atsiminimų autorius istorinės tiesos iškraipymu (nors ta „tiesa“ nuolat kinta), bet, kad ir kaip būtų, ši knyga – galimybė skaitytojui patirti, kaip 1863 m. sukilimą prisiminė jo amžininkai XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje.