Pulgis Andriušis — Laivas linksmybių

pagal |

Pulgis Andriušis — Laivas linksmybių

Knygoje „Laivas linksmybių“ surinkti išeivijos periodinėje spaudoje pasklidę P. Andriušio tekstai stebina neprilygstama išskirtinio humoro ir lyrizmo samplaika. Jų įtaigumą lemia tai, jog autorius buvo ne tik atidus aprašomų įvykių stebėtojas, bet ir aktyvus dalyvis. Išskirtinio dėmesio verta P. Andriušio šeimos pasitraukimo iš Lietuvos 1944 m. vasarą istorija ir kone mėnesio trukmės kelionės laivu iš Europos į Australiją įspūdžiai bei pirmųjų gyvenimo metų Australijoje patirtys.

1949-aisiais su daugybe įvairių tautų perkeltųjų asmenų (DP) stovyklų gyventojų traukiniu ir karo transportiniu laivu į Australiją leidosi ir Pulgio Andriušio šeima.

Ir visą kelionę bei kelis pirmuosius įsikūrimo mėnesius daug kuo europiečius stebinusiame žemyne šeimos tėvas kruopščiai fiksavo savo įspūdžius. Taip gimė „Laivu linksmybių“ pavadinta knyga, kurią planuota išversti į vokiečių kalbą ir išleisti Vokietijoje.

Rašydamas P. Andriušis liko savimi – jis ir juokino, ir virkdė, viską stebėdamas skvarbiu žvilgsniu, ir netyčia kone sukėlė diplomatinį skandalą: Vokietijos spaudoje pasirodžius knygos ištraukoms, Australijos diplomatai pareiškė protestą dėl jų šalies „juodinimo“. Po to jau nebebuvo ko tikėtis knygą išleisti ir rankraštis ilgam liko autoriaus archyve.

Nors daug buvusių lietuvių DP savo atsiminimuose yra aprašę emigraciją iš Vokietijos, „Laivas linksmybių“ lieka neprilygstamas. Knygą galima skaityti kaip grožinį kūrinį ir kaip dokumentą, liudijantį sunkius kelius, kuriuos teko įveikti lietuviams, palikusiems Tėvynę 1944-aisiais ieškant naujų namų, nes senuosiuose šeimininkavo okupantai.