Prof. dr. Klaus-Dieter Borchardt — Europos Sąjungos teisės pagrindai

pagal |

Prof. dr. Klaus-Dieter Borchardt — Europos Sąjungos teisės pagrindai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojo Lisabonos sutartis, ją ratifikavus visoms 27 valstybėms narėms. Lisabonos sutartimi padaryta nemažai ES teisės ir institucijų pakeitimų. Prof. dr. Klaus-Dieter Borchardt Europos Sąjungos teisės pagrindai yra pavyzdinis veikalas, kuriame išsamiai aptartos Europos integracijos ištakos ir ES teisėtvarkos raida. Autorius ne tik parodo, kas sudaro Europos Sąjungą, kokiais principais ji grindžiama ir kokia jos teisėtvarka, bet ir susieja šią teisėtvarką su valstybių narių teise. Veikalas skirtas Europos Sąjungos piliečiams, kurie ir neturėdami teisinio išsilavinimo nori žinoti, kokią įtaką Europos teisė daro jų kasdieniam gyvenimui.

(Visited 8 times, 1 visits today)