Norbertas Černiauskas & kt. — Istorija 11 klasei (1)

pagal |

Norbertas Černiauskas & kt. — Istorija 11 klasei (1)

Istorijos vadovėlis 11 klasei parengtas pagal 2022 m. atnaujintą Istorijos bendrąją programą.

 

Vadovėlį sudaro dvi dalys: pirmojoje aptariamas pats istorijos mokslas ir pristatoma politinė pasaulio ir Lietuvos istorija, o antrojoje į Lietuvos ir pasaulio istoriją žvelgiama per kultūros ir mokslo raidą bei žmogaus santykį su aplinka. Pasaulio politinė istorija struktūruojama per istoriškai nuo senovės pasaulio iki mūsų laikų kintančias valstybingumo formas ir politinius režimus. Lietuvos valstybingumo istorija atseka mūsų valstybės raidą nuo ankstyvosios monarchijos susikūrimo, LDK ir ATR formavimosi ir sunaikinimo iki modernios nacionalinės Lietuvos valstybės idėjos, jos sukūrimo ir raidos tarpukariu bei atkūrus nepriklausomybę.

 

Antrojoje dalyje aptariama kultūros ir mokslo raida Antikos pasaulyje, ikimoderniais laikais, modernybėje, Apšvietos ir totalitarizmo sąlygomis, taip pat kultūros apsaugos ir paveldo problematika. Lietuvos kultūros ir mokslo vystymasis pristatomas per skirtingus valstybingumo etapus, akcentuojant tautinio ir europinio kultūros aspektų sąveiką. Galiausiai istorinė perspektyva suteikiama žmogaus ir aplinkos santykiui įvairiomis epochomis, atskleidžiama, kaip priklausomybę nuo gamtos keitė jos užvaldymas, o galiausiai rūpinimasis jos išlikimu.

 

Istorijos mokymo priemonių komplektą 11 klasei sudaro vadovėlio I ir II dalys.