Jonas Biliūnas — Įvairūs apsakymėliai

pagal |

Jonas Biliūnas — Įvairūs apsakymėliai

Dabar gimtasis mano sodžius stovi ant kalnelio netoli Šventosios — plikumoj, po kurią vėjas smėlį nešioja; tik iš žiemių šalies tęsiasi nuo jo toli toli kai, ir iš šonų kur ne kur išmėtyti nedideli jauni pušynėliai. O dar nelabai senai, mano atminime.

Apsakymai:
Lazda
Ubagas
Svečiai
Brisiaus galas