Kazys Puida — Magnus Dux

pagal |

Kazys Puida — Magnus Dux

Knygoje vaizduojami XIVa. istoriniai įvykiai
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, Vytauto pastangos po Kęstučio mirties
atgauti teises valdyti kraštą, jo konfliktai su kunigaikščiu Skirgaila,
Jogaila, tapusiu Lenkijos karaliumi, su lenkų didikais siekiant sustiprinti
Lietuvos valstybingumą sudėtingu begalinių kovų su Kryžiuočių ordinu
laikotarpiu. Ši knyga yra ne istorinis veikalas, o literatūros kūrinys.

(Visited 16 times, 1 visits today)