Kazys Saja — Čia kažkas yra

pagal |

Kazys Saja — Čia kažkas yra

Naujoje Kazio Sajos knygoje paaugliams vaizduojama gana kasdieniška situacija – šiurpioje avarijoje žūsta motina ir patėvis, Bartas dėl to jaučiasi kaltas, nes barnis automobilyje įsiplieskia išaiškėjus jo vaikiškam kerštui.

Vos vaikui atsigavus ligoninėje, prasideda niekinga ir žiauri suaugusiųjų kova dėl jo globos (tiksliau, dėl sklypo prie upės, kur stovi nebaigtas statyti namas). Meistriškai parodomi vidiniai vienišo, jautraus, turinčio gyvą vaizduotę vaiko išgyvenimai, kol jis suranda tikrąjį tėvą.

Kazys Saja – lietuvių rašytojas, dramaturgas, prozininkas, įvairių kultūros leidinių straipsnių autorius, visuomenės veikėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras. K. Sajos tekstams būdinga laisvamaniškumo, tautiškumo, humanizmo, kaimo, pagonybės, senolių išminties temų sklaida.