Kazys Paulauskas — Kunigo Bronislovo kosminė odisėja

pagal |

Kazys Paulauskas — Kunigo Bronislovo kosminė odisėja

Tai nepaprastai keista knyga… 1992 m. liepos 1 d. Bronislovas –
Kudulių parapijos klebonas išgirdo už lango šaižų spiegiantį garsą…
Išėjęs į kiemą, jis pamatė gal septynių metrų skersmens lėkštę…
Ateiviai Bronislovą pakvietė į laivą… Ir prasidėjo neįtikima kelio-
nė į VERETO planetą… Sakysite, jog tai fantazija? Bet rašytojas
KAZYS PAULAUSKAS turi rašytinius klebono liudijimus, pats 
lankėsi kunigo namuose Jurbarko rajone, ir tiki, jog tokia
kelionė tikrai buvo!.. Visa tai aprašyta šioje knygoje… Tuo tiki ir pats Bronislovas, nors jam ir teko dėl to nukentėti, susipykti su bažnyčios vadovais, kurie linkę šią KOSMINĘ ODISĖJĄ ir nutylėti… Paskaitę apysaką, suprasite – KODĖL?

(Visited 2 times, 1 visits today)