Junona Almonaitienė — Kūrybingumo ir inovacijų psichologija

pagal |

Junona Almonaitienė — Kūrybingumo ir inovacijų psichologija

Leidinys skiriamas studijuojantiems psichologiją, vadybą ir
kitus socialinius mokslus, taip pat visiems besidomintiems
kūrybingumo ir inovacinės veiklos problemomis. Knygelėje
trumpai išdėstytos svarbiausios psichologijos žinios apie
inovacijų šaltinį – žmogaus kūrybingumą, aptariamos
kūrybingumo vertinimo, jo lavinimo ir skatinimo galimybės,
nagrinėjami galimi organizacijų kūrybinio potencialo
didinimo būdai. Pateikiama taikomojo pobūdžio žinių ir
praktinių rekomendacijų.

(Visited 26 times, 1 visits today)