Gustave Aimard — Gambusinas

pagal |

Gustave Aimard — Gambusinas

Prancūzų rašytojas Gustavas Emaras (1818-1883), vienas žymiausių „nuotykių žanro“ atstovų. Ypač jis domėjosi Meksika, ilgai toje gyveno, tyrinėdamas indėnų genčių buitį bei papročius. Kartu su indėnais jis leisdavosi į klajones po atogrąžų miškus ir prerijas, patyrė daug nuotykių ir pavojų, bet užtat gerai susipažino su tuometiniu Meksikos gyvenimu. O Meksikoje XIX a. pradžioje vyko išsivadavimo karai prieš kolonizatorius ispanus. Kaip tik tą audringą Meksikos istorijos laikotarpį G. Emaras vaizduoja šiame romane. Jis karštai simpatizuoja laisvės kovotojams, su meile vaizduoja indėnus, jų papročius, senąją Meksikos tautų kultūrą. Be to, romanas gausiai perpintas romantiškais nuotykiais, pasižymi stipria intriga. Jis įdomus skaityti ir turi nemaža pažintinės reikšmės.