Gustave Aimard — Arkanzaso traperiai

pagal |

Gustave Aimard — Arkanzaso traperiai

Romane vaizduojamas sudėtingas ir neramus, kupinas pavojingų nuotykių, pagrindinio herojaus Rafaelio, praminto Tyrąja Širdimi, gyvenimas. Kilni meilė, tvirta vyriška draugystė, drąsūs, ryžtingi ir taurūs romano veikėjai, indėnų gyvenimo ir kovos su baltaisiais vaizdai, be abejo, patrauks ir sudomins skaitytoją.