Gintautas Akelaitis & Laima Pečkuvienė & Vida Žilinskienė — Specialybės kalba. Administracinės ka…

pagal |

Gintautas Akelaitis & Laima Pečkuvienė & Vida Žilinskienė — Specialybės kalba. Administracinės ka...

Šis vadovėlis skiriamas tiems, kurių studijų, ir būsimos profesinės veiklos kalba – administracinė kalba. Jame aiškinama bendrinės kalbos raida, valstybinės kalbos politika ir jos vykdymas. Bendrinės lietuvių kalbos normos aptariamos ir įtvirtinamos, remiantis pavyzdžiais iš administracinio, kartais mokslinio stiliaus tekstų, iš viešai pasakytų kalbų teisės, valdymo ir viešojo administravimo klausimais. Aptariami terminai, jų kirčiavimas, daryba, gramatinės formos, sintaksinės konstrukcijos, kita specialioji leksika.
Analizuojami administracinės kalbos reiškinių saviti taisyklingo vartojimo atvejai, vertinami ir taisomi kalbos normų pažeidimai. Vadovėlyje po kiekvieno svarbesnio skyriaus ar poskyrio pateikiami kontroliniai klausimai, yra pratimų, kurių dalis turi atsakymus (jie skirti savarankiškam darbui), o kontrolei skirti pratimai yra be atsakymų.
Knyga praverstų ir specialybės dalykų dėstytojams, įvairių lygių valdininkams, kurie norėtų geriau suprasti administracinės kalbos specifiką.