Vida Uršulė Ruseckienė — Laisvės rūmų architektas

pagal |

Vida Uršulė Ruseckienė — Laisvės rūmų architektas

Ne  taip  paprasta iškilaus Laisvės Karžygio –  Juozo Lukšos – istoriją pateikti naujai,  kadangi manoma,  jog čia viskas žinoma. Jo talentingai parašyta  knyga „Partizanai”, pasirodžiusi Atgimimo laiku,  apstulbino didingais laisvės kovos vaizdais ir ne vieną  ragino detaliau gilintis į tą erdvę, kurioje  gimė ir užaugo Juozas Lukša bei jo  garbingi broliai ir pažinti šeimą, kurios  tragiški aspektai atspindi  visos Lietuvos dalią.