Europos Komisija — Paprastesnė verslo perdavimo tvarka

pagal |

Europos Komisija — Paprastesnė verslo perdavimo tvarka

Verslo perdavimo skatinimo ir rėmimo ES struktūrinių fondų lėšomis vadovas
Struktūriniams fondams turėtų tekti svarbus vaidmuo remiant konkrečius projektus, kuriais siekiama skatinti verslo perdavimą. Todėl šiame dokumente nurodomi veiksmai, kurie, pasinaudojant Europos struktūrinių fondų parama, gali būti naudingi visoms šalims ir regionams. Šis leidinys skirtas politikos formuotojams ir regionų lygmeniu veikiančioms valdymo institucijoms. Šiame vadove: aptariamas poreikis valstybiniu lygmeniu imtis priemonių, kad naudojantis struktūriniais fondais būtų palengvintos verslo perdavimo ES sąlygos, ir tikėtinas teigiamas tokių priemonių poveikis; apžvelgiami veiksmai, kurių jau ėmėsi Komisija ir valstybės narės; siūlomos verslo perdavimo rėmimo priemonės; pateikiami įvairūs gerosios patirties pavyzdžiai, paskatinsiantys imtis priemonių, kurias būtų galima įtraukti į struktūrinių fondų veiksmų programas

(Visited 1 times, 1 visits today)