Europos Komisija — Europos ir jos ūkininkų partnerystė

pagal |

Europos Komisija — Europos ir jos ūkininkų partnerystė

Bendra žemės ūkio politika
Europos ir jos ūkininkų partnerystė
1962 m. pradėta bendra žemės ūkio politika (BŽŪP) – tai žemės ūkio sektoriaus ir visuomenės, Europos ir jos ūkininkų partnerystė. Pagrindiniai politikos tikslai yra šie : siekti didesnio žemės ūkio sektoriaus veiksmingumo, kad vartotojai būtų pastoviai aprūpinami maistu prieinamomis kainomis ; užtikrinti tinkamą ES ūkininkų pragyvenimo lygį.

(Visited 1 times, 1 visits today)