Bronius Radzevičius — Link Debesijos

pagal |

Bronius Radzevičius — Link Debesijos

Apsakymuose daug autobiografiinių motyvų, per kuriuos atsiskleidžia rašytojo etinis ir estetinis credo. Rašytoją skaudina žmonių grubumas, veidmainystė, melas, dvasinės nuostatos aukojimas materialinei gerovei.