Vygintas Bronius Pšibilskis — Mykolas Biržiška patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakai

pagal |

Vygintas Bronius Pšibilskis — Mykolas Biržiška patrioto, mokslininko, kultūrininko gyvenimo ir veiklos pėdsakai

Darbas galėtų sudominti lietuvių literatūros, tautosakos, knygotyros, mokslo ir politinės istorijos specialistus, kultūros tyrėjus, dėstytojus, mokytojus, studentus ir visus tuos, kuriems rūpi iškilios savo krašto asmenybės, lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės praeitis.