Bronius Deksnys — Kraštuose prie Livonijos sienos: iš Rokiškio praeities

pagal |

Bronius Deksnys — Kraštuose prie Livonijos sienos: iš Rokiškio praeities

Darbas skirtas senajai Rokiškio krašto istorijai, apimančiai XIII-XIX amžiaus pirmosios pusės laikotarpį. Krašto praeičiai nušviesti naudojami publikuoti ir nepublikuoti šaltiniai: Lietuvos Metrikos knygos, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų teismų sprendimai ir potvarkiai, dvarų inventoriai, valstiečių surašymo dokumentai, Lietuvos vyriausiojo tribunolo ir Vilkmergės teismo sprendimai, bažnyčių vizitacijų aktai, Lietuvos valstybės istorijos archyvo, Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslų akademijos rankraščių skyrių dokumentai (daugelis iš jų iki šiol neskelbti).