Antanas Suslavičius & Gintautas Valickas — Socialinė psichologija teisėtvarkos darbuotojams

pagal |

Antanas Suslavičius & Gintautas Valickas — Socialinė psichologija teisėtvarkos darbuotojams

Lietuvoje psichologijos ir teisėtvarkos ryšiams skiriamas dar nepakankamas dėmesys, ir psichologai šioje srityje žengia tik pirmuosius žingsnius (nors jų indėlis atskleidžiant asocialaus elgesio formavimosi dėsningumus, išaiškinant nusikaltimus, sprendžiant nusikaltimų prevencijos ir kitus praktinius klausimus galėtų būti daug didesnis). Šis vadovėlis – tai vienas iš pirmųjų bandymų užpildyti susidariusią spragą ir atskleisti socialinės psichologijos taikymo galimybes teisėtvarkos sferoje. Rašydami vadovėlį, autoriai siekė pristatyti skaitytojams tiek bendruosius, tiek ir specialiuosius klausimus. Todėl vienuose vadovėlio skyriuose analizuojamos ,,klasikinės” socialinės psichologijos temos (pvz., socialiniai vaidmenys, vertybinės orientacijos, bendravimas, konfliktai ir jų sprendimo būdai, asmenybė grupėje ir pan.), kituose – nagrinėjami tiesiogiai su teisėtvarka susiję klausimai (pvz., agresyvaus elgesio ištakos ir modifikacija, teisingumo psichologija, asocialios grupės formavimosi ir funkcionavimo dėsningumai, minios elgesio ypatumai ir t.t.). Be abejo, vadovėlyje pristatytos temos toli gražu neatskleidžia visų socialinės psichologijos ir teisėtvarkos sąveikos sričių, tačiau toks viską apimantis darbas – tai ateities uždavinys.