Valdas Pruskus — Socialinė katalikybė Lietuvoje

pagal |

Valdas Pruskus — Socialinė katalikybė Lietuvoje

Laiko iššūkiai ir atsako trajektorijos (XIX a. antroji pusė-XX a. pradžia)

Monografijoje analizuojama XIX a. antrosios pusės – XX a. pradžios socialinės katalikybės raiška Lietuvoje. Remiantis spausdintais darbais ir gausia archyvine medžiaga, susistemintai pateikiamas XIX a. antrosios pusės XX a. pradžios lietuvių katalikų intelektualų nagrinėtų socialinių problemų visetas, atskleistos jų kėlimo teorinės nuostatos Katalikų Bažnyčios socialinės doktrinos, ekonominio liberalizmo bei ortodoksinio marksizmo teorijos kontekste.