Zigmas Grybinas — Tarp vilties ir išsipildymo: kario mokytojo nuotykiai

pagal |

Zigmas Grybinas — Tarp vilties ir išsipildymo: kario mokytojo nuotykiai

Knyga apie garbingą mokytojų šeimą, kurios du broliai išėjo savanoriais ginti tėvynę. Patyrę nacių prievartą išvaikščiojo rytų fronto kelius. po sužeidimų autorius išgyveno skaudžias netektis, tačiau vėl grįžo mokytojo tarnybon, lietuvių pabėgėlių mokyklose, organizavo skautus, tesė pedagogines studijae jungtinėse Amerikos valstijose. Lietuvių bendruomenėse skiepijo meilę Lietuvai, lietuvių kalbai ir tautos tradicijoms. 
Autoriaus brolis Aleksandras grįžęs iš iš karo Lietuvon tapo partizanų Tauro apygardos vadu Faustu ir žuvo kovodamas Lietuvoje. 

(Visited 33 times, 1 visits today)