Vytautas Kavolis — Laisvės kultūra

pagal |

Vytautas Kavolis — Laisvės kultūra

Vytautas Kavolis (1930–1996) – sociologas, kultūrų ir civilizacijų istorikas, Pitirimo Sorokino ir Talcotto Parsonso mokinys ir asistentas Harvardo universitete, ilgametis Dickinsono kolegijos profesorius, Tarptautinės lyginamųjų civilizacijų studijų draugijos – ISCSC – prezidentas, Amerikos sociologų asociacijos sekretorius, Santaros-Šviesos organizacijos kūrėjas ir lyderis, „Metmenų” žurnalo redaktorius, angliškai ir lietuviškai rašytų monografijų autorius.

 

„Laisvės kultūra” – 1991-aisiais Kavolio sumanyta, anuomet neišleista, šiandien kaip niekad aktuali knyga.

Ko vertas liberalizmas, jei jis vien apie laisvę?

Tik tie, kurie pajėgia laisvai įsipareigoti ir ištikimai savo įsipareigojimus vykdyti, turi teisę reikalauti sau laisvės.

Žmogus gali būti laisvei vidiniai nepajėgus. Šiuo atveju jis nuo laisvės stengsis pabėgti arba pasiduodamas jam pasisiūlančių autoritetų globai, arba savąjį autoritetą, – koksai menkas jis bebūtų, – primesdamas kitiems, kurių skirtingo savąja laisve naudojimosi būdo jis negali pakelti.

Atsisakę ribų sampratos, ir liberalai gali tapti kultūriniais imperialistais.

Žmogus gali įvairių savo laisvės dalių atsisakyti. Bet tik ne vidinio balso, sprendžiančio, kokiomis sąlygomis ir kokiais atvejais individo laisvė sugrįžta individui.

Kam nekūrybiškam žmogui reikalinga laisvė?

Vytautas Kavolis