Vytautas Didysis — Vytauto laiškai

pagal |

Vytautas Didysis — Vytauto laiškai

Vytauto laiškai iš lotynų kalbos vertė Dalia Staškevičienė. Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas (apie 1350–1430
spalio 27) yra palikęs daug įvairaus pobūdžio raštų: laiškų,
privilegijų, dovanojimo aktų, krašto įstatymų. Lenkų istorikai yra
parengę ir išleidę daugiau kaip 450 Vytauto laiškų, rašytų lotynų,
vokiečių, rusėnų kalbomis.

 Vytauto diktuoti, o raštininkų įvairiomis kalbomis rašyti
valdovo laiškai atitiko standartinį to meto Vakarų monarchų laiškų
stilių, bet kartu atspindėjo ir emocingą paties Vytauto asmenybę. Juose
ambicingas Lietuvos valdovas dėsto savo politines idėjas, gina
asmeninius ir Lietuvos valstybės interesus. Laiškuose Vytautas
atsiskleidžia kaip sumanus tarptautinis politikas, susirūpinęs ne tik
Lietuvos, bet ir pusbrolio Jogailos valdomos Lenkijos Karalystės, visos
krikščioniškos Europos likimu.

(Visited 15 times, 1 visits today)