Vaigutis Stančikas & Monika Trinkūnaitė — Atmintis. 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kariams ir kitiems kovotojams, žuvusiems Antrajame pasauliniame kare

pagal |

Vaigutis Stančikas & Monika Trinkūnaitė — Atmintis. 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos kariams ir kitiems kovotojams, žuvusiems Antrajame pasauliniame kare

Knygoje 9350 Lietuviškosios divizijos kautynėse žuvusių karių pavardės. Jos ra­šomos abėcėlės tvarka. Pažymimi vardai ir tėvavardžiai, nes yra žuvusiųjų, kurie turėjo vienodus vardus ir pavardes. Šalia pateikiama: gimimo metai, žuvimo data, karinė dalis, karinis laipsnis, pareigos ir palaidojimo vieta.