Allan Cole & Chris Bunch — Tūkstančio saulių valdovas

pagal |

Allan Cole & Chris Bunch — Tūkstančio saulių valdovas

Serija: „PFAF #82“.

Kitados Stenas buvo pasmerktas likti vergu Vulkano kosminėje stotyje. Tačiau dabar jis – Amžinojo Imperatoriaus, Tūkstančio Saulių Valdovo, asmens sargybinis.

Praim-Vorlde viskas atrodė ramu, kol netikėtai kosmouosto bare sprogusi bomba įrodė, jog Imperatoriui ir jo valdoms gresia mirtinas pavojus…