Thomas Carlyle — Prancūzijos revoliucijos istorija

pagal |

Thomas Carlyle — Prancūzijos revoliucijos istorija

Šis stambus anglų rašytojo ir filosofo T. Karlailio (1795– 1881) darbas – tai ne nuobodi akademinė studija apie Didžiąją Prancūzijos revoliuciją, o pusiau beletristinis veikalas. Knygoje aprašomi įvykiai ir žmonės prieš skaitytojo akis atsiskleidžia tarsi nutvieksti žaibo šviesos. Užuojauta ir pasmerkimas, kandi ironija ir liūdesys lydi žymiausius tos revoliucijos herojus – Mirabo, Dantoną, Robespjerą ir kitus. Tačiau svarbiausia knygoje – pranašystės dvasia, kviečianti siekti kilnių Idealų.