Teodoras Dreizeris — Finansininkas

pagal |

Teodoras Dreizeris — Finansininkas

Romanas „Finansininkas“, sudarąs pirmąją „Geismo trilogijos“ dalį, išėjo iš spaudos 1912 metais. Antrasis tomas. „Titanas“, pasirodė 1914 metais, o trečiasis, „Stoikas“, buvo išleistas tik po rašytojo mirties, 1947 metais.

Šiame veikale T. Dreizeris ėmėsi vykdyti didelį literatūrinį užmanymą — realistiškai pavaizduoti JAV kapitalizmą antroje devynioliktojo amžiaus pusėje. Čia į pirmą planą iškelti stambūs kapitalistiniai biznieriai, kurie pelnosi nešvariomis machinacijomis ir ciniškai naudoja savo tikslams valstybės aparatą.

Autorius surinko daug medžiagos, parodančios nusikalstamą Amerikos finansinio ir pramoninio kapitalo magnatų veiklą. Jis susipažino su plačiai savo metu išgarsėjusiomis „tramvajų magnato“ Čarlzo Jerkso machinacijomis, vykdomomis Filadelfijoje, Čikagoje. Niujorke ir Londone. Nėra abejonės, kad tas biznierius tapo savotisku prototipu Kaupervudui, pagrindiniam „Geismo trilogijos“ veikėjui.

Pirmoji „Geismo trilogijos“ dalis.

(Visited 241 times, 1 visits today)