Žymų Archyvai: 1971

Graham Greene — Komediantai

Romane vaizduojamas niūrus Haičio respublikos politinis režimas. Romano herojus Braunas, po ilgos viešnagės grįžęs namo, susiduria su rasisto ir maniako Diuvalje diktatūra, beviltiškai prislėgusią salos liaudį. Piešdamas apatiškai nusiteikusio ir visai pasinėrusio meilės nuotykin Brauno paveikslą, rašytojas rodo, kad Haitį išgelbės ne savotiški komediantai, o tikri kovotojai.

Rostislavas Krotas — Lietuvos gėlavandenės žuvys

Knygoje trumpai, sistematine tvarka aprašomos Lietuvos gėluosiuose vandenyse gyvenančios vietinės ir introdukuotos 57 žuvų rūšys. Nurodomi šių žuvų pagrindiniai morfologiniai požymiai, pateikiamos žinios apie jų ekologiją, paplitimą, ekonominę reikšmę. Aprašymai iliustruoti spalvotais paveikslais.

Razija Sadžad Zachir — Kurtizanės duktė

Brandžiausiame romane „Kurtizanės duktė” rašytoja supažindina mus su nūdieniu indų gyvenimu, su įvairių politinių partijų atstovais, su Indijos komunistų paveikslais, kurių kol kas taip reta indų grožinės literatūros puslapiuose. Jame atsispindi meilė paprastiems doriems žmonėms ir tikėjimas jų ateitimi.

Antanas Giedrius — Aišvydo pasakos

Be Prano Mašioto tuo laikotarpiu ne ką mažiau svarbus ir Antanas Giedrius Giedraitis. Jis ne tik rašytojas, bet ir pedagogas, spaudos darbuotojas, kraštotyrininkas, kultūros veikėjas. Jo veikloj svarbūs trys etapai, kuriuos sąlygojo atbudusi tautos sąmonė, nepriklausomos valstybės gyvavimas ir Lietuvos vadavimasis iš okupacijos.   Bet svarbiausias objektas iš mūsų požiūrio taško yra A. G. Giedraičio… Skaityti toliau »

John Cheever — Vopšotų kronika

Romanas apie egzotiškus nedidelio miestelio keistuolius. Ir senieji Vopšotai, ir jų sūnus gyvena devynioliktojo amžiaus tradicijomis ir sunkiai pritampa prie dabartinio viską niveliuojančio gyvenimo.

Mary Mapes Dodge — Sidabrinės pačiūžos

Kūrinys išverstas į daugelį užsienio kalbų, sėkmingai atlaikęs šimto su viršum metų bandymą ir įėjęs į vaikų klasikinės literatūros aukso fondą. Rašytoja išraiškingai vaizduoja paprastą olandų šeimą,jos vargus ir džiaugsmus, patraukliai įausdama į bendrą siužeto audinį gausybę įdomių smulkmenų apie Olandiją, jos gamtą, istoriją, didžiuosius žmones. Knyga alsuoja darbo patosu, rašytoja iškelia tuos, kurie savo… Skaityti toliau »

Dimfna Kjuzek — Vien saulės negana

Knygoje vaizduojamas Australijos gyvenimas po II-ojo Pasaulinio karo, kai šį žemyną užplūsta emigrantai iš Europos. Autorė pasakoja, kodėl žmonės bėgo iš namų, ko jie ieškojo ir ką rado šitame kontinente.