Rostislavas Krotas — Lietuvos gėlavandenės žuvys

pagal |

Rostislavas Krotas — Lietuvos gėlavandenės žuvys

Knygoje trumpai, sistematine tvarka aprašomos Lietuvos gėluosiuose vandenyse gyvenančios vietinės ir introdukuotos 57 žuvų rūšys. Nurodomi šių žuvų pagrindiniai morfologiniai požymiai, pateikiamos žinios apie jų ekologiją, paplitimą, ekonominę reikšmę. Aprašymai iliustruoti spalvotais paveikslais.