Sylvia Browne & Lyndsay Harrison — Įžvalgos. Dvasinio pasaulio liudijimai

pagal |

Sylvia Browne & Lyndsay Harrison — Įžvalgos. Dvasinio pasaulio liudijimai

Mes trokštame mylėti ir būti mylimi, rasti tikrąjį gyvenimo kelią, būti stipresni, išmintingesni, sveikesni, geidžiame patirti sąsajas su Kūrėju, savo amžinąja dvasia.

Žinoma aiškiaregė Sylvia Browne šioje knygoje Įžvalgos: dvasinio pasaulio liudijimai” pateikia atsakymus į daugeliui rūpimus klausimus. New York Times bestselerių autorė Sylvia Browne pačioje asmeniškiausioje
savo knygoje pasakoja intymias istorijas apie aiškiaregės skaitymus,
kuriuos ji veda jau daug metų. Pasakodama apie dvasinį gyvenimą, cituoja savo klientų laiškus, kuriais jie liudija, kad per aiškiaregę yra gavę dvasinių dovanų, patyrę išgydymo stebuklą, pelnę sielos ramybę, išsiugdę optimistinį požiūrį į gyvenimą.

„Įžvalgos: dvasinio pasaulio liudijimai”  yra Sylvios Browne skaitymų, vykusių per penkiasdešimt metų, studijos, perteikiamos savais žodžiais ir pasakojimais tų, kurių gyvenimą ji palietė ir dažnais atvejais pakeitė visiems laikams. Jos pasakojimai apie dvasinį gyvenimą yra suprantami ir neatitrūkę nuo žemės kaip ir pati Sylvia. Knygoje apžvelgiamos jos turimos įvairios dovanos, darančios poveikį pasauliui.

„Įžvalgos: dvasinio pasaulio liudijimai” yra Sylvios apmąstymai apie tai, ką reiškia būti aiškiarege, kaip ji surado savo kelią, norėdama parodyti gailestį ir užuojautą klientams. Knygoje aptartos įvairios temos: meilė ir santykiai, sveikata ir ligos, šeima, finansai, dvasiniai dalykai, teisminės bylos, gyvūnai ir pamesti daiktai.

„Kai negalvojame apie išorinius žmonių skirtumus – odos spalvą, kultūrines tradicijas bei maldas, kuriomis meldžiamės į tą patį Dievą – visi žemės gyventojai esame tokie patys. Mes trokštame mylėti ir būti mylimi. Trokštame išgirsti, kad einame teisingu keliu, o jei klaidžiojame, tai norime, kad mums parodytų tikrąjį kelią. Norime būti stipresni, išmintingesni, sveikesni, drąsesni ir mažiau bailūs. Trokštame suprasti, kas mus klaidina ir silpnina. Geidžiame patirti sąsajas su Kūrėju, savo amžinąja dvasia. Trokštame nejausti abejonių ir tikrai žinoti, kad mes bei mūsų mylimieji esame amžini. Ilgimės proto ramybės, dvasinės taikos, nes tam mūsų siela turi prigimtinę teisę.

Iš visos širdies dėkoju visiems savo klientams, kurie kreipėtės į mane per penkiasdešimt pastarųjų metų, pateikėte raštiškus liudijimus ir tiems, kurie to nepadarė; visiems esu dėkinga, nes mane mokėte bei išdrįsote klausti, žinodami, kad aš nemeluosiu ir nesuteiksiu apgaulingos vilties.

Dievas jus laimina ir myli. Aš taip pat.”

Sylvia Browne

Iš anglų kalbos vertė R. Bylienė