Bronislava Černienė — Dvasinio gyvenimo menas dvidešimt pirmajame amžiuje

pagal |

Bronislava Černienė — Dvasinio gyvenimo menas dvidešimt pirmajame amžiuje

Ši knyga pasakoja apie unikalią dvasinio Mokytojo Šri Činmojaus filosofiją, kuri teigia, kad mūsų bedvasiui laikui reikia naujo požiūrio į žmogaus gelmes, į gilesnius dvasios kontinentus. Šri Činmojaus begalinis tikėjimas žmogaus misija žemėje atvėrė naują erą žmogaus sampratoje, naujas duris mūsų sąmonėje, atnešė naują būdą pažvelgti realybei į akis. Jis naujai atskleidė vidinio žmogaus visatą, jos beribes galias ir galimybes, kaip jas išvystyti – išplėtodamas savitą „Širdies kelią“, kuris perkeis patį žmogų ir atves žmoniją į Meilės civilizaciją. Knyga kviečia visus kartu su Šri Činmojumi nusileisti į giliausią savo vidujybę, patirti ją ir tapti „širdies žmogumi“, taikingo ir harmoningo gyvenimo kūrėjais. Kai kiekvienas išskleis savo šviesiąją prigimtį – dvasinę širdį ir sielą, pasaulis neišvengiamai pasikeis ir virs džiaugsmo oaze. Knygoje palaipsniui parodoma, kaip pažinti save kaip beribę esybę, pranokti save ir realizuoti save. Ir kartu įkurti mūsų pragmatiškame pasaulyje dvasiai namus.