Sud Edmundas Gimžauskas — Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1918-1940 m

pagal |

Sud Edmundas Gimžauskas — Lietuvos ir Lenkijos santykiai 1918-1940 m

Leidinyje publikuojami teminiu principu sukaupti dokumentai, liudijantys apie Lietuvos ir Lenkijos

santykius nuo Pirmojo pasaulinio karo pabaigos iki L. Żeligowskio įvykdyto Vilniaus užėmimo (1918 m.

lapkritis–1920 m. spalis). Didžioji dokumentų rinkinio publikacijų dalis yra diplomatinio pobūdžio dokumentai:

susirašinėjimo medžiaga tarp abiejų šalių valdžios atstovų, notos; pasiuntinių ataskaitos, pranešimai,

telegramos, instrukcijos ir nurodymai tiems pasiuntiniams. Siekiant išsamesnio santykių visumos vaizdo

atskleidimo, minėta medžiaga papildoma įvairesnės kilmės ir pobūdžio dokumentais, per kuriuos atsiskleidžia

kariniai, taip pat socialiniai, ekonominiai bei pan. santykių aspektai.

Minimo laikotarpio Lietuvos ir Lenkijos santykius atspindinti Lietuvoje esanti archyvinė medžiaga išties

gausi, tačiau dažniausiai fragmentiška, neišsami, iliustruojanti tik vietinius istorinius įvykius. O svarbieji didžiosios

politikos sprendimai, davę impulsą lokaliems įvykiams, dauguma atvejų jau yra kur nors, dažniausiai

užsienyje, publikuoti. Komponuojant juos su tikslingai atrinkta pirmine archyvine medžiaga, šiame rinkinyje

siekiama optimalaus mokslinio sprendimo.

Skelbiama dokumentinė medžiaga chronologiškai suskirstyta į šešias dalis, detaliai apžvelgta įvade ir

reikiamais atvejais pakomentuota.

(Visited 1 times, 1 visits today)