Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė — Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių

pagal |

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė — Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių

Vaikams vaidinti keturių paveikslų pasaka. Išleido Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1945 metais. Antrasis pataisytas leidimas. Atspausdino Valstybinė „Raidės“ spaustuvė Kaune. Atsakingasis leidinio redaktorius K. Papečkys. Dailininkas P. Petrikaitė-Tulienė. Leidinys eiliuotas, iliustruotas. Knygoje 124 psl. 119-124 psl. tekstas „Apie „Juodvarnių“ pastatymą. Tuometinė leidinio kaina 7 rubliai.

(Visited 3 times, 1 visits today)