Siegfried Lenz — Tai buvo Suleikiuose

pagal |

Siegfried Lenz — Tai buvo Suleikiuose

Serija: „Laisvalaikio skaitiniai #9“.

Žinomo šių dienų Vakarų Vokietijos feljetonisto ir romanisto, kelių literatūrinių premijų laureato neilgų humoristinių pasakojimų knyga. Iš pirmo žvilgsnio tarsi naivoki, paprasti pasakojimų herojai iš tikrųjų yra labai mieli, išmintingi, nuovokūs ir gudrūs prieškarinio mozūrų ir nūdienio kaimo valstiečiai, medkirčiai, žvejai. Juos autorius vaizduoja labai spalvingai, su meile ir švelniu humoru. Skaitytojui pateikiama ir pora satyrinių šio autoriaus apsakymų.