Sheckley, Robert – Trys Beno Baksterio mirtys (DK)

pagal |

Amerikiečių rašytojas Robertas Šeklis gimė 1928 metais Niujorke, o savo vaikystę praleido provincijos miestelyje. Grižęs iš kariuomenės, Šeklis įstojo į universitetą, kur daug rašė, lankė viešas paskaitas literatūros klausimais. Kai jam pavyko išspausdinti pirmus du apsakymus, visiškai atsidavė šiam darbui. Šiame rinkinyje skaitytojas ras populiariausius fantastinius jo apsakymus, daugiausia kosminėmis temomis.

(Visited 33 times, 1 visits today)