Sheckley, Robert – Pirmoji auka (PFAF-337)

pagal |

Dalyvauti Medžioklėje gali kiekvienas pilnametis žmogus, nepaisant tautybės, lyties bei religinių įsitikinimų.
Į Medžiotojų klubą įstojęs narys privalo dalyvauti dešimtyje Medžioklių – penkis kartus kaip Auka ir penkis kartus kaip Medžiotojas.
Aukoms tepranešama, jog jos yra medžiojamos.
Visos žmogžudystės turi būti įvykdytos tik asmeniškai, tai yra pačios Aukos arba Medžiotojo, bet koks pakeitimas draudžiamas.
Už klaidingą žmogžudystę griežtai baudžiama įstatymų numatyta tvarka.
Visų dešimties Medžioklių nugalėtojas įgyja praktiškai neribotas pilietines, finansines, politines ir seksualines teises.