Sandžajananda — Hipnozė. Pati nepopuliariausia knyga

pagal |

Sandžajananda — Hipnozė. Pati nepopuliariausia knyga

Ši knyga skirta ne visiems.

Žinios šioje knygoje nėra naujos, bet jos pateiktos taip, kokios yra iš tikrųjų, be jokių gražbyliavimų ir pataikavimų skaitytojui, be interpretavimų skaitytojo tingumui ir abejingumui pateisinti. Todėl ji taip ir vadinasi, nes kai kieno nuomone, statistinis mūsų tautos pilietis nesubrendęs mąstyti logiškai, atvirai ir nedogmatiškai, todėl knyga negali būti populiari. Priešingai, mes manome, jei bus daugiau tokių knygų, atsiras daugiau mąstančių.

Ši knyga nėra medicinos ar psichologijos vadovėlis, todėl už pasekmes autorius neatsako. Kiekvienas skaitytojas turi vadovautis savo protu ir logika, kas yra tiesa, o kas ne, kas jam priimtina, o kas ne.

(Visited 23 times, 1 visits today)