Roland Barthes — Camera lucida

pagal |

Roland Barthes — Camera lucida

Roland Barthe – žymus prancūzų filosofas ir kultūrologas. „Camera lucida: pastabos apie fotografiją“ – paskutinė jo knyga pasirodžiusi 1979-tais metais. Autorius nusprendė išsiaiškinti, kas yra fotografija plačiąja šio reiškinio prasme. Šis jo tekstas neprarado aktualumo net ir šiandien.

Po savo motinos mirties filosofas ilgai žiūrėjo į jos nuotraukas. Kodėl fotografijos įtraukia? Kodėl jos taip jaudrina mintis? Ar todėl, kad šis žvilgsnis kažkada buvo gyvas? Kuo fotografija skiriasi nuo kitų vizualinio meno formų? Filosofas nagrinėja, kaip fotografija paliečia jį, t. y. žiūrovą. Atsakymų į visus šiuos klausimus paieškos apibendrintos knygoje, kuri iki šiol laikoma įtakingiausiu fotografijos fenomeno aiškinimu.

Autorius nesidomi fotografavimo technikomis, jam svarbiausia yra nuotraukos ryšys su žiūrinčiuoju. „Camera lucida: pastabos apie fotografiją“ parašyta ese forma. Knygą sudaro 48 fragmentai.

Filosofo naudojami teoriniai fotografijos tyrinėjimo įrankiai knygoje įvardinti lotyniškai – „studium“ bei „punctum“. Terminas „studium“, pasak autoriaus, nusako kultūrinę, kalbinę ir politinę fotografijos interpretaciją, o „punctum“ apibrėžia asmeninių emocijų prasmę, kuri įgalina užmegzti artimą ryšį su tuo, kas vaizduojama nuotraukoje.

Nagrinėdamas savo motinos nuotraukas, Roland Barthes aptiko vaizduose užkoduotą laiko paradoksą, įtemptą būties ir nebūties ryšį. Suprasti fotografiją yra viena, tačiau pagrindinis Roland Barthe tyrimo tikslas – perprasti savo paties prigimtį. Knygoje analizuojamos laiko, atminties, tapatybės ir mirties temos. Mirtis knygoje, ko gero, viena labiausiai dominuojančių temų. Roland Barthes vysto mintį, kad nepaisant nuotraukos panašumo į gyvenimą, deja, ji negali grąžinti prabėgusio ar pratęsti mums skirto laiko.

„Camera lucida: pastabos apie fotografiją“ galime vadinti ir knyga apie fotografiją, ir filosofine knyga, ir asmenine rašytojo patirtimi, kurioje atsispindi meilė ir sielvartas – visi apibūdinimai būtų teisingi.

Roland Gérard Barthes (1915-1980) – žymus prancūzų literatūros teoretikas, filosofas, kritikas ir semiotikas. Roland Gérard Barthes nagrinėjo daugybę sričių ir plėtojo struktūralizmo, semiotikos, socialines, dizaino ir kitas teorijas. Filosofas Sorbonos universitete studijavo Antikos mokslus. Vėliau mokėsi filologijos, leksikologijos ir sociologijos. Autorius rašė žurnalui „Les Lettres Nouvelles“, taip pat leido savo knygas. „Camera lucida: pastabos apie fotografiją“ – paskutinė autoriaus knyga (1980-tais metais jis mirė patyręs didžiules traumas avarijoje). Fotografija filosofą domino ir seniau. Šia tema jis buvo parengęs ne vieną tekstą.

Iš prancūzų kalbos vertė Agnė Narušytė

(Visited 1 times, 1 visits today)