Robert Sheckley — Alternatyvi seklių agentūra

pagal |

Robert Sheckley — Alternatyvi seklių agentūra

Serija: „Detektyvo meistrai #10“.

,,Neprisimenu, kaip grįžau į Paryžių. Vėliau netgi neįstengiau prisiminti, kur palikau mašiną. Vos tik pamėgindavau atkurti įvykių eigą, smegenys iškart atsijungdavo. Prieš akis iškildavo tas pats reginys: tamsus molas, pilkas vanduo, žmonių siluetai, revolverio šūvių blyksniai, akinanti automato serija. Aleksas krenta aukštielninkas, jo galva sprogsta į gabalus…“

(Visited 1 times, 1 visits today)