Rimantas Raudonis — Chemija 12 Bendroji chemija

pagal |

Rimantas Raudonis — Chemija 12 Bendroji chemija

Chemija 12. Bendroji Chemija. Išpl. ir Bendr. kursai

Vadovėlis yra skirtas ankstesnėse klasėse įgytoms chemijos žinioms apibendrinti ir pagilinti. Jis padės pasirengti baigiamiesiems ir stojamiesiems egzaminams.