Reynolds Alastair – Bedugnės miestas I knyga

pagal |

Ciklas „Revelation Space“: Chasm City (wiki pažymėta kaip 2 serijos knyga, o Goodreads kaip atskira)

Kitados Geltakmenio planeta buvo žinoma visoje Galaktikoje. Ypač du jos gražiausi perlai – Bedugnės miestas, didžiausias planetos metropolis, ir Žėručio Juosta, diaugiatūkstantinis orbitinių gyvenviečių spiečius. Tačiau nežinia kieno – gal ultrų, gal demaršistų, gal chimerų – užneštas Mišinio maras trilijonais nanotechnologinių virusų taip nusiaubė ir kompiuterines sistemas, ir žmonių smegenis, ir net pastatus bei kosmines stotis, jog dabar Bedugnė tapo pačiu klaikiausiu Galaktikos „nuodėmių miestu“, o Žėručio Juosta tiesiog pavirto Rudžių Juosta…

(Visited 4 times, 1 visits today)