Petra Bock — Mindfuck: tam, kad imtume gyventi autentišką gyvenimą, nebūtina laukti, kol pasensime ir tapsime išmintingi

pagal |

Petra Bock — Mindfuck: tam, kad imtume gyventi autentišką gyvenimą, nebūtina laukti, kol pasensime ir tapsime išmintingi

Šioje knygoje pristatysiu kitokį požiūrį į labai seną ir kiekvienam žinomą reiškinį: įprotį sau patiems psichologiškai trukdyti, nuolat kaišioti sau pagalius ir pernelyg dažnai gyventi tarsi pakėlusiam stabdžio svirtį.

Petra Bock

Mes kasdien tampame mindfuck’o aukomis: kai stengiamės įtikti kitiems ir užmirštame savo poreikius, kai patys save kritikuojame ir nuvertiname, kai ieškome pasiteisinimų ir neišnaudojame savo galimybių. Psichologė Petra Bock šioje knygoje aptaria visuotinai paplitusį psichologinio kenkimo sau, kurį vadina mindfuck’u, reiškinį.

Knygoje trumpai, aiškiai, įtaigiai kalbama apie tai:

• Kokiais būdais ir kodėl sau trukdome.

• Kodėl pasiduodame svetimai įtakai ir apaugame išankstinėmis nuostatomis.

• Kaip prarandame savo vidinį „aš” ir ką daryti, kad jį susigrąžintume.

• Kokia mūsų mąstymo įpročių kilmė.

• Kaip nutildyti vidinį kritiko balsą ir susigrąžinti gyvenimo kokybę.

Petra Bock – pripažinta psichologė, ugdančioji vadovė, mokslininkė, tyrinėjanti pavienių žmonių ir jų grupių elgesį, ypatingą dėmesį skirianti smegenų veiklos tyrimams ir psichologijos mokslo naujovėms.