Pasvalio Petro Vileišio gimnazija — Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Dviejų dešimtmečių punktyrai

pagal |

Pasvalio Petro Vileišio gimnazija — Pasvalio Petro Vileišio gimnazija. Dviejų dešimtmečių punktyrai

Paskutinį dvidešimtmetį gimnazijos bendruomenei nutiko daug svarbių įvykių, rūpesčių bei sėkmių, esminių pokyčių, kurie yra verti dėmesio. Šiame leidinyje neaprašyta visa apimanti istorija – tai tam tikro laikotarpio gimnazijos bruožų pristatymas mokytojų akimis. Norisi tikėti, kad kūrybinei grupei pavyko pasiekti svarbiausią tikslą, t. y. parodyti, kad gimnazija visada turėjo savo „veidą“, čia dirbantys mokytojai ir besimokantys gimnazistai stengėsi puoselėti mokyklos unikalumą.